Ja, ik schrijf me in voor het webinar Middaguur Sociaal Recht

Wij nodigen u met plezier uit voor ons volgend Middaguur Sociaal recht op dinsdag 18 oktober 2022 om 12u ’s middags. Voor de gemakkelijkheid zal u voorafgaandelijk aan de sessie de documentatie kunnen downloaden, zodat u tijdens de uiteenzetting nota’s kan nemen. Naar goede gewoonte overlopen wij naast markante rechtspraak ook de belangrijkste evoluties in de wetgeving van het voorbije trimester.

Wij hopen u wederom talrijk te mogen verwelkomen !

De advocaten van Sotra

Dit webinar is uitsluitend bestemd voor het cliënteel van Sotra en voor bedrijven die eventueel op onze diensten beroep zouden kunnen doen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om de inschrijving te weigeren van advocaten, sociaal secretariaten en andere dienstverleners in sociaal recht.

* verplicht
We use cookies to track usage and preferences Legal terms I Understand