Einde van de arbeidsovereenkomst
28 januari 2022

De driedagentermijn voor ontslag start pas vanaf de kennisname van de feiten door het collegiaal bevoegd orgaan

Het Arbeidshof van Brussel bevestigde in een recent arrest de meerderheidsrechtspraak die stelt dat wanneer een collegiaal orgaan ontslagbevoegd is, de driedagentermijn voor een ontslag om dringende reden pas begint te lopen wanneer dit orgaan op geldige wijze is bijeengeroepen en in kennis is gesteld van de feiten. Het feit dat individuele bestuurders al eerder op de hoogte waren is niet van belang.

De feiten

 Een sportfederatie heeft een werknemer in dienst als Sportief verantwoordelijke. Hij staat in voor het toezicht op jongeren in het sportstudieprogramma.

De federatie ontvangt een klacht van de ouders van een jongere, waarin melding wordt gemaakt van ongepast en vernderend gedrag ten opzichte van hun minderjarige zoon.

De raad van bestuur van de werkgever heeft de werknemer gehoord, en besluit initieel om een disciplinaire schorsing op te leggen. De werknemer wordt echter niet in kennis gesteld van dit besluit. Twee dagen later en na bijkomend onderzoek, wijzigt de raad van bestuur de oorspronkelijke beslissing en besluit om de werknemer om dringende reden te ontslaan.

De werknemer betwist zijn ontslag en het geschil wordt uiteindelijk voorgelegd aan het Arbeidshof te Brussel.

De beslissing van het Hof

De werknemer betwist de naleving van de driedagentermijn voor het ontslag omdat verschillende bestuurders reeds meer dan drie dagen voor het ontslag kennis hadden gekregen van de feiten.

Volgens het Hof is het feit dat sommige bestuurders voordien individueel reeds op de hoogte waren, evenwel niet relevant. Als ontslagbevoegd orgaan, kan de raad van bestuur enkel colegiaal beslissen. De raad van bestuur kwam voor het eerst bijeen over de zaak binnen de drie dagen die aan het ontslag voorafgingen. Pas dan werd de werknemer gehoord en heeft de raad van bestuur voldoende kennis gekregen van de feiten.

Het ontslag, dat plaatsvond binnen de drie werkdagen volgend op de kenisname van de feiten door het ontslagbevoegde orgaan, was regelmatig naar vorm.

Ook de feiten zelf zijn volgens het Hof een dringende reden voor ontslag. Het feit dat eerst tot een schorsing was besloten, is irrelevant, aangezien de werknemer daarvan nooit in kennis is gesteld.

Te onthouden?

Wanneer een collegiaal orgaan ontslagbevoegd is, begint de driedagentermijn voor het ontslag om dringende reden pas te lopen wanneer het orgaan geldig is bijeengeroepen en collegiaal in kennis is gesteld van de feiten. Voorkennis van individuele leden is niet relevant.

Bron : Arbeidshof Brussel, 6 juli 2021, A.G. nr. 2018/AB/451, onuitg.

We use cookies to track usage and preferences Legal terms I Understand