Reglementering
28 november 2022

De arbeidsdeal is in werking getreden : een overzicht van alle maatregelen

De meeste maatregelen van de Arbeidsdeal zijn op 20 november in werking getreden. Deze wet bevat maatregelen die betrekking hebben op onder andere de volgende domeinen : arbeidsduur, activering, opleiding en het recht op deconnectie.

Context

Begin dit jaar bereikte de federale regering een akkoord over een pakket aan arbeidsmarktmaatregelen. Deze “Arbeidsdeal” heeft meerdere doelstellingen: tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80% bereiken, het Belgische arbeidsrecht moderniseren en het evenwicht tussen privé- en professioneel- leven verbeteren.

Eind dit jaar, op 10 november 2022, werd de Arbeidsdeal, voluit de “wet houdende diverse arbeidsbepalingen”, uiteindelijk gestemd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Maatregelen die door de Arbeidsdeal worden ingevoerd

Er worden verschillende maatregelen ingevoerd, die betrekking hebben op verschillende domeinen:

  • Arbeidsduur: de vierdaagse werkweek, het wisselend voltijds weekregime, de verlenging van de mededelingstermijn van variabele deeltijdse uurroosters en de nachtarbeid in de e-commercesector;
  • Activering: het nieuwe "transitiestraject" en de inzetbaarheidsbevorderende maatregelen;
  • Opleiding: de verplichting om een opleidingsplan op te stellen en het individuele recht op opleiding;
  • Recht op deconnectie;
  • Varia: de aard van de arbeidsrelatie in de platformeconomie, monitoring van knelpuntberoepen en monitoring van diversiteit.

De meerderheid van deze maatregelen zijn op 20 november 2022 in werking getreden.

Meer informatie hierover vindt u in onze Newsletter, te raadplegen via de volgende link: Newsletter Arbeidsdeal.

Te onthouden?

De meeste maatregelen van de Arbeidsdeal zijn op 20 november in werking getreden. Ze hebben betrekking op de volgende onderwerpen: arbeidsduur (onder meer de vierdaagse werkweek en het wisselend weekregime), activering (het “transitietraject” en de inzetbaarheidsbevorderende maatregelen), opleiding (opleidingsplan en individueel recht op opleiding) en het recht op deconnectie.

Verschillende van deze maatregelen vereisen concrete initiatieven van de werkgever, waaronder de aanpassing van het arbeidsreglement. Indien u vragen heeft over deze maatregelen of hulp nodig heeft bij de uitwerking ervan, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze advocaten!


Bron: Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, B.S. 10 november 2022.


We use cookies to track usage and preferences Legal terms I Understand