Specialisten in sociaal recht.
Niets meer.

Sotra's expertise omvat alle takken van het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht en de werknemersfiscaliteit, zowel in de private als de publieke sector.

Onze diensten

Wij richten onze diensten voornamelijk tot ondernemingen en openbare diensten. Wij staan tevens kaderleden en bestuurders bij met specifieke behoeften in sociaal recht en HR-fiscaliteit.
+

TeamOnze advocaten

De advocaten van Sotra beoefenen uitsluitend het sociaal en fiscaal recht met betrekking tot het personeelsbeheer. Hun ervaring vloeit voort uit verschillende jaren dienstverlening aan een gevarieerd en veeleisend cliënteel.

KantorenWaar kunt u ons vinden

Onze praktijk is 100% digitaal: wij bieden onze diensten online, per videoconferentie en per telefoon aan. Maar uiteraard hebben we ook kantoren in Brussel en Namen omdat het soms handig (en aangenaam is) om elkaar fysiek te ontmoeten!
29 november 2023

Welzijn op het werk: aanduiding van een vertrouwenspersoon is verplicht

Bedrijven met 50 of meer werknemers moeten een vertrouwenspersoon aanduiden onder hun personeel.

Reglementering
29 november 2023

Overheidsinstanties kunnen alle personeelsleden verbieden om religieuze tekens te dragen

Op 28 november 2023 oordeelde het Hof van Justitie dat het opleggen van een verbod op het dragen van religieuze tekens voor het voltallige personeel van een lokale overheid, ongeacht of zij in contact staan met het publiek, niet noodzakelijkerwijs discriminerend is.

Publieke sector
23 november 2023

Dringende reden: wanneer is de samenwerking definitief onmogelijk geworden ?

In een recent arrest onderzoekt het Hof van Cassatie wat de impact is van een ingebrekestelling waarin een werknemer gevraagd wordt om meteen het werk te hervatten, op de mogelijkheid voor de werkgever om nog over te gaan tot ontslag wegens dringende reden voor andere zwaarwichtige feiten waarvan hij reeds eerder op de hoogte was.

Einde van de arbeidsovereenkomst

PODCASTSoCast

Alle podcasts
SoCast is de podcast van het advocatenkantoor Sotra. We bespreken hierin nieuwe wetgeving of belangrijke rechtspraak inzake sociaal recht, relevant voor de privésector en de publieke sector.

AgendaAankomende evenementen

Alle evenementen
Als erkende specialisten, komen de advocaten geregeld tussen als sprekers bij seminaries en evenementen betreffende sociaal en fiscaal recht.
12.12.23 Van 12:00 tot 13:00
Webinaire
Webinaire | Droit à la formation : nouveaux droits, nouvelles obligations
Spreker : Valentin Hanquet
Organisatie : SocialEye

Ce webinaire aborde le droit individuel à la formation, reconnu à chaque travailleur du secteur privé.

La présentation se concentre sur les obligations et points d'attention qui en résultent pour l'employeur. 

Informatie en inschrijving
19.12.23 Van 17:00 tot 19:15
Webinaire
Webinaire | Le Marathon du droit social
Spreker : Valentin Hanquet
Organisatie : JT - JTT

Le Journal des tribunaux (JT) et le Journal des tribunaux du travail (JTT) proposent "le marathon du droit social", une conférence en ligne autour de dix thématiques actuelles en droit du travail.

Me Valentin Hanquet y interviendra pour commenter le trajet de réintégration et la force majeure médicale.

Informatie en inschrijving
25.04.24 Van 14:00 tot 17:30
Best Western Hotel Wavre
Formation | La gestion des incapacités de travail, une approche pratique et transversale
Spreker : Valentin Hanquet
Organisatie : NCOI Learning

Au cours de cette formation, nous abordons tous les aspects pratiques et juridiques de l'incapacité de travail, pour les travailleurs et les employeurs du secteur privé.

Informatie en inschrijving

SotrAcademy

Het eerste streamingplatform over sociaal recht in België

Een uniek aanbod voor HR professionals

Voor de prijs van een "traditioneel" seminarie krijgt u toegang tot onze trimestriële webinars over sociale actualiteit, alsook tot talrijke thematische webinars: sociale verkiezingen, Covid-19, GDPR, arbeidsreglementering, bedrijfsgeheimen, basis opleiding sociaal recht, alternatieve verloningen, enz.

De erkenningsprocedure van ons platform door het OBFG en het IBJ (permanente vorming) is momenteel lopende.

Meer informatie
Blijf op de hoogte!

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

We use cookies to track usage and preferences Legal terms I Understand