Specialisten in sociaal recht.
Niets meer.

Sotra's expertise omvat alle takken van het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht en de werknemersfiscaliteit, zowel in de private als de publieke sector.

Onze diensten

Wij richten onze diensten voornamelijk tot ondernemingen en openbare diensten. Wij staan tevens kaderleden en bestuurders bij met specifieke behoeften in sociaal recht en HR-fiscaliteit.
+

TeamOnze advocaten

De advocaten van Sotra beoefenen uitsluitend het sociaal en fiscaal recht met betrekking tot het personeelsbeheer. Hun ervaring vloeit voort uit verschillende jaren dienstverlening aan een gevarieerd en veeleisend cliënteel.

KantorenWaar kunt u ons vinden

Onze praktijk is 100% digitaal: wij bieden onze diensten online, per videoconferentie en per telefoon aan. Maar uiteraard hebben we ook kantoren in Brussel en Namen omdat het soms handig (en aangenaam is) om elkaar fysiek te ontmoeten!
27 maart 2023

Uitbreiding van de bescherming tegen represailles na meldingen van discriminatie

Nieuwe wetgeving verruimt en verduidelijkt de bescherming tegen nadelige maatregelen ten aanzien van werknemers die naar aanleiding van een feit van discriminatie een melding maken, een klacht indienen of een rechtsvordering instellen.

Reglementering
23 maart 2023

GDPR: de werkgever moet discreet omgaan met identiteitsgegevens bij interne communicaties

Bij een verzoek tot psychosociale interventie door een werknemer, moet de werkgever (ook) rekening houden met zijn verplichtingen in het kader van de AVG in zijn communicatie met de andere werknemers hierover.

Reglementering
17 maart 2023

Het recht op jaarlijkse vakantie wordt versterkt

Een koninklijk besluit van 8 februari 2023 maakt het mogelijk dat werknemers de jaarlijkse vakantiedagen kunnen overdragen, die ze niet hebben kunnen opnemen wegens ziekte, ongeval, moederschapsverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof, profylactisch verlof, pleegzorgverlof of pleegouderverlof.

Reglementering

PODCASTSoCast

Alle podcasts
SoCast is de podcast van het advocatenkantoor Sotra. We bespreken hierin nieuwe wetgeving of belangrijke rechtspraak inzake sociaal recht, relevant voor de privésector en de publieke sector.

AgendaAankomende evenementen

Alle evenementen
Als erkende specialisten, komen de advocaten geregeld tussen als sprekers bij seminaries en evenementen betreffende sociaal en fiscaal recht.
06.04.23 Van 12:00 tot 14:00
Sotra, Avocats, 1050 Bruxelles
Lunch d'inspiration | Lanceurs d'alerte : quels impacts pour les employeurs ?

Fin d’année 2022, la Belgique a transposé la directive (UE) 2019/1937 concernant la protection des lanceurs d’alerte. La balle est à présent dans le camp des employeurs, avec des actions à mener dès 2023 ! 

À l’occasion de ce lunch d’inspiration, Olivier Rijckaert et Valentin Hanquet examineront les conséquences, nombreuses et importantes, de cette législation nouvelle pour les entreprises : adoption d’une procédure de signalement, suivi des signalements, obligation d’information envers les travailleurs et respect de la concertation sociale, régime de protection contre le licenciement, etc. Ils formuleront également des recommandations pratiques à l’attention des responsables RH.

Informatie en inschrijving
18.04.23 Van 08:30 tot 16:30
Sotra, Avocats, UVCW Loyers
Focus sur le règlement de travail

En tant qu’employeur, la loi vous impose d'élaborer un règlement de travail, sous peine de sanction. Au-delà de l'obligation légale, le règlement de travail constitue un outil qui, bien pensé, vous permet d'organiser au mieux les relations de travail au sein de votre organisation. Quelles sont les mentions à obligatoirement inclure dans le règlement de travail ? Quelles sont les procédures de modification du règlement de travail ? 

Au travers de cette formation, nous vous aiderons à élaborer un règlement de travail adapté, lisible pour l’ensemble des travailleurs et conforme aux prescrits légaux. Vous serez invité à vous munir du règlement de travail de votre organisation (si vous en disposez) afin de mener une réflexion concrète au départ de celui-ci.


Informatie en inschrijving
20.04.23 Van 14:00 tot 17:30
Sotra, Avocats, Webinaire Bruxelles
La gestion des incapacités de travail : une approche pratique et transversale

100 % des employeurs sont confrontés à des travailleurs en incapacité de travail. Les incapacités de travail ont de nombreuses incidences, tant dans le cadre de la relation de travail qu’au moment de la rupture du contrat. La législation et la jurisprudence sont à ce point abondantes en la matière que l’employeur n’a pas toujours les bons réflexes.

Informatie en inschrijving

SotrAcademy

Het eerste streamingplatform over sociaal recht in België

Een uniek aanbod voor HR professionals

Voor de prijs van een "traditioneel" seminarie krijgt u toegang tot onze trimestriële webinars over sociale actualiteit, alsook tot talrijke thematische webinars: sociale verkiezingen, Covid-19, GDPR, arbeidsreglementering, bedrijfsgeheimen, basis opleiding sociaal recht, alternatieve verloningen, enz.

De erkenningsprocedure van ons platform door het OBFG en het IBJ (permanente vorming) is momenteel lopende.

Meer informatie
Blijf op de hoogte!

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

We use cookies to track usage and preferences Legal terms I Understand