Specialisten in sociaal recht.
Niets meer.

Sotra's expertise omvat alle takken van het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht en de werknemersfiscaliteit, zowel in de private als de publieke sector.

Onze diensten

Wij richten onze diensten voornamelijk tot ondernemingen en openbare diensten. Wij staan tevens kaderleden en bestuurders bij met specifieke behoeften in sociaal recht en HR-fiscaliteit.
+

TeamOnze advocaten

De advocaten van Sotra beoefenen uitsluitend het sociaal en fiscaal recht met betrekking tot het personeelsbeheer. Hun ervaring vloeit voort uit verschillende jaren dienstverlening aan een gevarieerd en veeleisend cliënteel.

KantorenWaar kunt u ons vinden

Onze praktijk is 100% digitaal: wij bieden onze diensten online, per videoconferentie en per telefoon aan. Maar uiteraard hebben we ook kantoren in Brussel en Namen omdat het soms handig (en aangenaam is) om elkaar fysiek te ontmoeten!
28 januari 2022

De driedagentermijn voor ontslag start pas vanaf de kennisname van de feiten door het collegiaal bevoegd orgaan

Het Arbeidshof van Brussel bevestigde in een recent arrest de meerderheidsrechtspraak die stelt dat wanneer een collegiaal orgaan ontslagbevoegd is, de driedagentermijn voor een ontslag om dringende reden pas begint te lopen wanneer dit orgaan op geldige wijze is bijeengeroepen en in kennis is gesteld van de feiten. Het feit dat individuele bestuurders al eerder op de hoogte waren is niet van belang.

Einde van de arbeidsovereenkomst
26 januari 2022

Richtlijnen verduidelijken wat te doen bij een datalek van persoonsgegevens

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board – EDPB) heeft onlangs richtlijnen gepubliceerd ter illustratie van de verplichtingen die moeten worden nageleefd bij een lek van persoonsgegevens: diefstal of verlies van documenten, per vergissing verstuurde e-mail, enz. Wij analyseren verschillende praktijkgevallen uit deze richtlijnen.

Reglementering
24 januari 2022

Het recht op deconnectie verankerd voor federale ambtenaren

Vanaf 1 februari 2022 wordt het recht op deconnectie verankerd in het federaal personeelsstatuut.

Publieke sector

PODCASTSoCast

Alle podcasts
SoCast is de podcast van het advocatenkantoor Sotra. We bespreken hierin nieuwe wetgeving of belangrijke rechtspraak inzake sociaal recht, relevant voor de privésector en de publieke sector.

AgendaAankomende evenementen

Alle evenementen
Als erkende specialisten, komen de advocaten geregeld tussen als sprekers bij seminaries en evenementen betreffende sociaal en fiscaal recht.
22.02.22 Van 08:30 tot 11:30
Ibis, Wavre, Brussels East
NCOI & SOTRA : Actualités en Droit social
Spreker : Antoine Hallet

 En une matinée, nous parcourons l’actualité en droit social (législation et jurisprudence inédite) du trimestre écoulé.

Informatie en inschrijving
22.02.22 Van 12:00 tot 13:30
Sotra, Advocaten, Webinar Brussel
Webinar Middaguur Sociaal recht

Tijdens dit webinar bespreken wij de sociale actualiteit, zowel de wetgeving als de rechtspraak komen aan bod. De nadruk wordt gelegd op de nieuwe reglementaire bepalingen en de ontwikkelingen in de rechtspraak die een concrete invloed hebben op de ondernemingen. Deelname en documentatie zijn helemaal gratis.

Dit webinar is uitsluitend bestemd voor het cliënteel van Sotra en voor bedrijven die eventueel op onze diensten beroep zouden kunnen doen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om de inschrijving te weigeren van advocaten, sociaal secretariaten en andere dienstverleners in sociaal recht.

Informatie en inschrijving
24.02.22 Van 14:00 tot 15:30
Sotra, Avocats, Webinar Bruxelles
Webinaire Les Après-midi du Droit social
Spreker : Valentin Hanquet

Au cours de ce webinaire, nous passerons en revue les actualités sociales (législation et jurisprudence inédite) du trimestre écoulé. La participation et la documentation sont gratuites.

Ce webinaire est exclusivement destiné aux clients de Sotra et aux entreprises susceptibles de faire appel à nos services. Nous nous réservons donc le droit de refuser l'inscription des avocats, secrétariats sociaux et autres prestataires de services en droit social.

Informatie en inschrijving

SotrAcademy

Het eerste streamingplatform over sociaal recht in België

Een uniek aanbod voor HR professionals

Voor de prijs van een "traditioneel" seminarie krijgt u toegang tot onze trimestriële webinars over sociale actualiteit, alsook tot talrijke thematische webinars: sociale verkiezingen, Covid-19, GDPR, arbeidsreglementering, bedrijfsgeheimen, basis opleiding sociaal recht, alternatieve verloningen, enz.

De erkenningsprocedure van ons platform door het OBFG en het IBJ (permanente vorming) is momenteel lopende.

Meer informatie
Blijf op de hoogte!

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

We use cookies to track usage and preferences Legal terms I Understand