Nieuws

28 november 2022

De arbeidsdeal is in werking getreden : een overzicht van alle maatregelen

De meeste maatregelen van de Arbeidsdeal zijn op 20 november in werking getreden. Deze wet bevat maatregelen die betrekking hebben op onder andere de volgende domeinen : arbeidsduur, activering, opleiding en het recht op deconnectie.

Reglementering
25 november 2022

Podcast | CAO nr. 162 inzake flexibelere arbeidsvoorwaarden

Tijdens deze Podcast geeft Partner Marian Dewaersegger toelichting bij de NAR CAO nr. 162 die op 1 oktober 2022 in werking is getreden. Deze CAO voorziet het recht voor werknemers uit de privésector om "flexibelere arbeidsvoorwaarden aan te vragen". 

Reglementering
23 november 2022

Nieuwe regels inzake medische overmacht

Tot voor kort, werd de medische overmacht vastgesteld na afloop van een re-integratietraject (RIT). Sinds kort is het RIT losgekoppeld van de medische overmacht.Medische overmacht, kan nu enkel nog ingeroepen worden, na een specifieke procedure, die op 28 november in werking treedt. Deze procedure lichten wij hier toe.

Einde van de arbeidsovereenkomst
21 november 2022

Werknemers mogen 3 keer per jaar een dag afwezig zijn zonder ziektebriefje

Vanaf 28 november 2022 wijzigt de huidige regeling inzake de verplichting om een ziekte-afwezigheid te rechtvaardigen aan de hand van een medisch attest. Voortaan zullen werknemers 3 keer per kalenderjaar niet meer verplicht zijn om een medisch attest voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid aan de werkgever te bezorgen.

Reglementering
02 november 2022

Gedeeltelijke hervatting met toelating van ziekenfonds: afwijking van de 1/3de-regel

Krachtens een koninklijk besluit van 23 september 2022, mag een werknemer die de arbeid gedeeltelijk hervat met toelating van de adviserend arts van het ziekenfonds, eventueel minder werken dan de normale minimale wekelijkse arbeidsduur. Met instemming van de werknemer kan de aangepaste arbeidstijd bijgevolg minder bedragen dan 1/3de van een voltijdse werkweek voor een werknemer van dezelfde categorie.

Reglementering
31 oktober 2022

Nieuw deontologisch kader voor federale ambtenaren

De federale omzendbrief nr. 706 van 5 juli 2022 hernieuwt het oude deontologisch kader van de federale administratie, dat dateert van 2007. Hieronder overlopen wij de belangrijkste punten en de nieuwigheden van de omzendbrief.

Publieke sector
Blijf op de hoogte!

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

We use cookies to track usage and preferences Legal terms I Understand