Nieuws

23 februari 2024

Discriminatie: de bewijslast van het vermoeden ligt bij de werknemer

Het Arbeidshof van Antwerpen bevestigt in een zaak rond een ontslagen arbeidsongeschikte werknemer, dat het vermoeden van discriminatie niet van toepassing is wanneer de aangevoerde feiten niet bewezen zijn.

Einde van de arbeidsovereenkomst
15 februari 2024

AVG: de aansprakelijkheid van een gehackte werkgever

Een onderneming die getroffen wordt door een cyberaanval kan verplicht worden om de veroorzaakte schade te vergoeden.

Reglementering
09 februari 2024

Flexi-jobs: Enkele nieuwigheden vanaf 1 januari 2024

Het aantal sectoren dat gebruik kan maken van flexi-jobs breidt uit, maar de toepassingsvoorwaarden van het systeem worden verstrengd.

Arbeidsovereenkomst
30 januari 2024

Dringende reden: werken tijdens arbeidsongeschiktheid

Een fysieke nevenactiviteit uitoefenen terwijl je omwille van lage rugpijn niet kan werken voor een werkgever, maakt een dringende reden uit.

Einde van de arbeidsovereenkomst
24 januari 2024

Ontslagmotivering in de publieke sector: een wetsvoorstel ligt voor in het Parlement

Einde van de arbeidsovereenkomst
19 januari 2024

De verloning van wachtdiensten: Hof van Cassatie bevestigt eerdere rechtspraak

Het Hof van Cassatie bevestigt eerdere Belgische en Europese rechtspraak, waarin geoordeeld werd dat effectieve arbeidstijd anders verloond kan worden dan niet-actieve uren tijdens een wachtdienst, indien bepaalde voorwaarden zijn vervuld.

Loon
Blijf op de hoogte!

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

We use cookies to track usage and preferences Legal terms I Understand