Nieuws

27 maart 2023

Uitbreiding van de bescherming tegen represailles na meldingen van discriminatie

Nieuwe wetgeving verruimt en verduidelijkt de bescherming tegen nadelige maatregelen ten aanzien van werknemers die naar aanleiding van een feit van discriminatie een melding maken, een klacht indienen of een rechtsvordering instellen.

Reglementering
23 maart 2023

GDPR: de werkgever moet discreet omgaan met identiteitsgegevens bij interne communicaties

Bij een verzoek tot psychosociale interventie door een werknemer, moet de werkgever (ook) rekening houden met zijn verplichtingen in het kader van de AVG in zijn communicatie met de andere werknemers hierover.

Reglementering
17 maart 2023

Het recht op jaarlijkse vakantie wordt versterkt

Een koninklijk besluit van 8 februari 2023 maakt het mogelijk dat werknemers de jaarlijkse vakantiedagen kunnen overdragen, die ze niet hebben kunnen opnemen wegens ziekte, ongeval, moederschapsverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof, profylactisch verlof, pleegzorgverlof of pleegouderverlof.

Reglementering
13 maart 2023

Sociale verkiezingen van 2024: verplichting tot het bijhouden van een register van uitzendkrachten

Een onderneming die vanaf het tweede kwartaal van 2023 uitzendkrachten tewerkstelt, moet een register van uitzendkrachten bijhouden. Deze werknemers tellen mee voor de berekening van de drempels van 50 of 100 werknemers. Als de ondernemingsraad vóór 1april 2023 unaniem akkoord gaat, is de onderneming echter vrijgesteld van deze verplichting.

Collectief arbeidsrecht
01 maart 2023

Geolocalisatie-gegevens kunnen als bewijsmateriaal voor een ontslag gebruikt worden

In een recente uitspraak heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat het ontslag van een werknemer op basis van gegevens verzameld door een geolocalisatie-systeem in een bedrijfswagen, geen inbreuk vormt op zijn recht op privacy.

Reglementering
28 februari 2023

Podcast | De nieuwe procedure inzake medische overmacht

Naast het vernieuwde re-integratietraject voor langdurig zieke werknemers, werd eind november 2022 ook de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht hervormd.

Reglementering
Blijf op de hoogte!

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

We use cookies to track usage and preferences Legal terms I Understand