Nieuws

22 oktober 2021

Werknemers vrijgesteld van COVID Safe Ticket, ook al is het verplicht voor bezoekers

De werknemers op plaatsen waar de verplichting van het CST geldt, vallen buiten de verplichting om een CST te kunnen voorleggen.

Covid-19
18 oktober 2021

COVID-19: Versie 7 van de “Generieke Gids” is beschikbaar

De "Generieke Gids" biedt ondernemingen een kader om ervoor te zorgen dat het werk in veilige omstandigheden kan gebeuren. De sociale partners hebben onlangs de 7de versie van deze gids gepubliceerd, aangepast in het licht van de veranderende gezondheidssituatie en de geldende maatregelen ter bestrijding van Covid-19.

Covid-19
12 oktober 2021

Krijgen bedrijven binnenkort zicht op de vaccinatiegraad van hun personeel?

Met het oog op gerichte sensibiliseringsacties op de werkvloer wil de overheid de vaccinatiegraad omhoog krijgen. 

Covid-19
01 oktober 2021

Het uitlokken van een gevecht kan een ontslag om dringende reden rechtvaardigen

Tijdens een door de werkgever georganiseerde familiedag, komt het tot zware gevechten tussen twee collega's. De werkgever ontslaat alle betrokkenen om dringende reden, ook diegene die de meeste letsels opliep, want hij had de andere geprovoceerd. In een recent onuitgegeven vonnis erkent de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel deze dringende reden.

Einde van de arbeidsovereenkomst
29 september 2021

De tijdelijke corona-werkloosheid een laatste keer verlengd tot 31 december 2021

De mogelijkheid om gebruik te maken van de vereenvoudigde regeling inzake tijdelijke werkloosheid wegens overmacht covid-19 wordt opnieuw verlengd tot en met 31 december 2021, onder dezelfde voorwaarden en formaliteiten zoals die thans van toepassing zijn. Deze regeling kan ook worden toegepast voor ouders die hun kind(eren) moeten opvangen ingevolge de sluiting van de school of opvang.

Covid-19
15 september 2021

Optrekking maximale duur mantelzorgverlof vanaf 1 september 2021

Sinds 1 september 2021 kan een werknemer die als mantelzorger is erkend, per zorgbehoevende persoon gedurende 3 maanden een volledige schorsing van zijn arbeidsovereenkomst vragen of gedurende 6 maanden zijn arbeidsprestaties met 1/5de of met de helft verminderen.

Reglementering
Blijf op de hoogte!

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

We use cookies to track usage and preferences Legal terms I Understand