Nieuws

06 juli 2022

Publieke sector: Hoorplicht geldt ook voor de zogen. “OCMW Hoofdstuk XII Vereniging”

Het Arbeidshof van Brussel bevestigt dat de hoorplicht voorafgaand aan het ontslag van een contractueel personeelslid ook geldt voor werknemers van een ziekenhuis onder de vorm van een zogenaamde “OCMW Hoofdstuk XII Vereniging”.

Einde van de arbeidsovereenkomst
29 juni 2022

GDPR: Vermijd het versturen van collectieve emails, waarbij de adressen zichtbaar zijn!

In een recente beslissing sanctioneert de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een vakbondsafgevaardigde omwille van een collectieve email aan het personeel, waarbij hun mailadressen zichtbaar zijn, ook voor de externe secretarissen die in kopie stonden. Volgens de GBA is deze praktijk in strijd met twee beginselen van de AVG: de beginselen van rechtmatigheid en beveiliging.

Reglementering
24 juni 2022

De vereenvoudigde regeling inzake tijdelijke werkloosheid covid-19 loopt af, wat nu?

De vereenvoudigde regeling inzake tijdelijke werkloosheid wegens overmacht covid-19 loopt af op 30 juni 2022. Wat kunnen bedrijven na deze datum doen?

Reglementering
22 juni 2022

Podcast | Deeltijdse arbeidsovereenkomsten: de verplichtingen van de werkgever

In deze aflevering van SoCast bespreken we de verplichtingen die werkgevers dienen te respecteren bij de tewerkstelling van deeltijdse werknemers.

Reglementering
15 juni 2022

De RSZ laat de 10%-vergoedingsregel voor telewerkers uitdoven

Naast de verhoging van het forfaitaire bedrag van de bureauvergoeding, laat de RSZ de 10%-vergoedingsregel voor telewerkers uitdoven.

Loon
07 juni 2022

De arbeidsongeschiktheid die de werking van de dienst verstoort, kan leiden tot ontslag

Het ontslag van een werknemer tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid is niet noodzakelijk discriminerend. Wanneer de werkgever kan aantonen dat de afwezigheid van de werknemer de goede werking van de dienst verstoort, is er geen ongeoorloofde discriminatie.

Einde van de arbeidsovereenkomst
Blijf op de hoogte!

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

We use cookies to track usage and preferences Legal terms I Understand