Nieuws

28 september 2023

Een plaatsvervangende vakbondsafgevaardigde is niet automatisch beschermd tegen ontslag

Volgens het Hof van Cassatie is een plaatsvervangende vakbondsafgevaardigde, die geen effectief lid van de vakbondsafvaardiging vervangt, niet automatisch beschermd tegen ontslag.

Reglementering
22 september 2023

Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, kan zijn vakantie mogelijks verlengen

Vanaf 1 januari 2024 zullen werknemers die arbeidsongeschikt worden tijdens hun vakantie, kunnen vragen om hun vakantie meteen te verlengen

Reglementering
15 september 2023

Nieuwe aanpassingen aan de antidiscriminatiewetgeving

De antidiscriminatiewetgeving werd recent aangepast, met als doel om slachtoffers van discriminatie beter te beschermen.

Reglementering
06 september 2023

Hervorming van het betaald educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het systeem van betaald educatief verlof hervormd. De nieuwe regels zijn op 1 september 2023 in werking getreden.

Reglementering
31 augustus 2023

Betaalde sportbeoefenaars : loondrempel voor seizoen 2023-2024 is bekend

Voor het seizoen 2023-2024, zullen sporters die bij hun club meer dan 11.040,00 EUR verdienen, beschouwd worden als “betaalde sportbeoefenaars” in de zin van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, voor zover ook de andere wettelijke voorwaarden vervuld zijn.

Loon
28 augustus 2023

Nieuwe regelgeving inzake werkkledij

Een Koninklijk besluit van 11 juni 2023 wijzigt de Codex over het Welzijn op het Werk op het vlak van werkkledij, d.w.z. de kledij die een arbeider moet dragen wanneer hij een vervuilende activiteit uitvoert. Volgens de nieuwe regels zijn werkgevers verplicht om werknemers gratis werkkledij ter beschikking te stellen en in staan voor de reiniging, herstelling en vervanging ervan.

Reglementering
Blijf op de hoogte!

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

We use cookies to track usage and preferences Legal terms I Understand