AgendaUpcoming events

As well-regarded specialists, Sotra's lawyers are regularly invited to speak during seminars and conferences on topics of social and fiscal law.
17.10.23 From 12:00 to 13:30
Sotra, Advocaten, Webinar Brussel
Webinar | Middaguur Sociaal recht

Tijdens dit webinar bespreken wij de sociale actualiteit, zowel de wetgeving als de rechtspraak komen aan bod. De nadruk wordt gelegd op de nieuwe reglementaire bepalingen en de ontwikkelingen in de rechtspraak die een concrete invloed hebben op de ondernemingen. Deelname en documentatie zijn helemaal gratis.

Information and registration
19.10.23 From 12:30 to 14:00
Sotra, Avocats, Séminaire hybride Bruxelles
Séminaire | Les Après-midi du Droit social

Au cours de ce séminaire, nous passerons en revue les actualités sociales (législation et jurisprudence inédite) du trimestre écoulé. La participation, ainsi que la documentation, sont gratuites.

Information and registration
26.10.23 From 12:00 to 14:00
Advocaten, , 1050 Brussel
Webinar "Sociale Verkiezingen 2024" | Sessie 2 - De pre-electorale fase

In de loop van december 2023 moeten de bedrijven de eerste formaliteiten vervullen in het kader van de sociale verkiezingen van mei 2024. Het is dan ook hoog tijd om te starten met de voorbereiding van deze eerste stappen.

Tijdens dit tweede seminarie van de reeks “sociale verkiezingen” staan we stil bij de verkiezingsprocedure zelf door concreet de opeenvolgende stappen te overlopen. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • De algemene organisatie van sociale verkiezingen: de kalender
 • Regels inzake taalgebruik
 • Regels inzake de communicatie met werknemers en vakbonden
 • De stappen in de procedure van dag X-60 tot dag X
 • Te gebruiken documenten en hoe deze in te vullen
 • Overeenkomsten met bestaande sociale overlegorganen of met de vakbonden
 • Aanduiding van de stembureaus
 • Anticiperen op het elektronisch stemmen en op het stemmen per brief
 • Anticiperen op de bescherming tegen ontslag
 • Enz.


Information and registration
07.11.23 From 10:00 to 12:00
Sotra, Avocats, 1050 Bruxelles
Séminaire "Elections Sociales 2024" | Session 2 - La phase pré-électorale

Dans le cadre de ce nouveau séminaire consacré aux élections sociales, nous examinerons le déroulement de la procédure électorale, par étapes successives.

Les thématiques suivantes seront abordées :

 • L'organisation générale des élections sociales : le calendrier de la procédure
 • L'emploi des langues
 • La communication aux travailleurs et aux organisations syndicales
 • Les étapes de la procédure (du jour X-60 au jour X)
 • Utiliser et compléter les documents
 • Les accords avec les organes de concertation sociale existants ou les organisations syndicales
 • Déterminer les bureaux de vote
 • Anticiper le vote électronique et par correspondance
 • Anticiper les protections contre le licenciement
Information and registration
We use cookies to track usage and preferences Legal terms I Understand